3 Boyutlu (3D) Tomografi Cihazı

Diş hekimliğinde radyolojik değerlendirme; hem hastalıkların tespitinde
hem de rutin kontrollerde kullanılan en önemli teşhis araçlarından biridir.
Günümüzde en yaygın kullanılan radyolojik görüntüleme sistemi olan panoramik röntgenlerde
alt ve üst çenelerin, dişlerin vetemporomandibular eklemin değerlendirmesi yapılabilmekle birlikte;
yalnızca dikey yönde iki boyutlu değerlendirme sağladığı için bazı durumlarda yettersiz kalmaktadır.
Bu durumda 3 Boyutlu tomografilere ihtiyaç duyulmaktadır. Tomografilerin en çok kullanıldığı alanlar;

– Implant planlaması yaılırken komşu dokuların her açıdan değerlendirilmesi

– Özellikle alt çenede 20 yaş dişlerinin sinirlerle olan ilişkilerinin tespit edilmesi

– Çene kemiklerindeki kist ve tümör gibi oluşumların incelenmesi

– Çene eklemlerindeki problemlerin tespiti olarak sayılabilir.

Tomografiler çok hassas inceleme ve detaylı ölçümlerin yapılmasına olanak sağlamakta, birçok tedavide yol gösterici olarak başarıyı artırmaktadır.