Kanal Tedavisi

Endodoncia

Kanal Tedavisi

Kanal tedavisi nedir?

Ciddi bir şekilde çürümüş veya enfekte olmuş bir dişi onarmak ve kurtarmak için yapılan tedavi yöntemidir.

Kanal tedavisini anlamak için diş anatomisinin temel düzeyde bilinmesi gerekir.
Diş dıştan içe doğru mine, dentin ve pulpa olmak üzere 3 dokudan oluşur. Mine ve dentin dokuları seri yapıdaki dokular iken, pulpa dokusu kök kanalının içinde bulunan yoğun şekilde damarlanmış, sinir ağıyla sarılmış bağ dokusudur.

Hangi durumlarda kanal tedavisi yapılır?

- Pulpa dokusuna kadar ilerlemiş derin çürükler varlığında,
- Pulpa dokusunda geri döndürülmeyen iltihap varlığında,
- Travma sonucu pulpa dokusunun hasar gördüğü durumlarda,
- Çarpışık dişlerin protetik restorasyonlarından önce,
- Dişlerde ileri derecede oluşan hassasiyetin giderilmesi gerektiği durumlarda yapılır.

Bir dişe kanal tedavisi yapılması gerektiği nasıl anlaşılır?

- Dişte sıcak-soğuk hassasiyetinin olması,
- Gün içinde hiçbir uyaran olamdan ağrı oluşması,
- Geceleri uykudan uyandıran tarzda ağrı olması,
- Apse oluşumu sonucu yüzde şişlik görülmesi,
- Bazı durumlarda hiçbir belirti olmamasına karşın yapılan dental ve radyolojik muayenelerde kanal tedavisi gerektiği anlaşılır.

Kanal tedavisi nasıl yapılır?

- Diş ve çevre dokular anestezi ile uyuşturulur,
- Diş çevre dokulardan izole edilir,
- Kök kanallarına giriş için endodontik kavite hazırlanır,
- Kök kanalı çalışma uzunluğunu saptanır,
- Kök kanalı boşluğu yeniden şekillendirilir,
- Kök kanalı boşluğu temizlenir ve dezenfekte edilir,
- Kök kanalı biyouyumlu bir materyal ile doldurulur.

Kanal tedavisi sonrası ağrı olur mu?

Tedavisi tamamlanan bir dişte birkaç gün boyunca dişin üzerinde baskı yapıldığında oluşan ağrı gözlenebilir. Bu kanal tedavisi sonrası oluşan normal ağrıdır. İlgili dişin korunmasıyla kısa sürede ortadan kalkar.

Kanal tedavisi sonrası yemek yenebilir mi?

Anestezinin etkisi birkaç saat boyunca devam edecektir. Uyuşukluk geçince ilk olarak yumuşak gıdalarla beslenmek bir sorun oluşturmaz, ancak işlem yapılan dişle çiğneme yapmaktan kaçınılmalıdır.